Coordinating EU-funded project on global justice

In an interview (in Norwegian) with the research and higher education magazine Khrono, GLOBUS Scientific Coordinator Helene Sjursen shares some thoughts on coordination of a Horizon 2020 proposal, as well as on GLOBUS' research objectives and ambitions.

Interview in the magazine Khrono (www.khrono.no)

From the article

Helene Sjursen is asked about the process of preparing successful proposals for the EU's Horizon 2020 programme and how that differs from other research funding schemes. She notes firstly the international dimension of such projects, and also the high emphasis on impact in terms of reaching out to different audiences: 'Jobbingen med Horisont 2020 skiller seg ikke vesentlig ut, men den store forskjellen er at man på en annen måte må og skal involvere mange ulike partnere fra andre land. For vårt prosjekt har det også vært viktig å få med partnere utenfor Europa, forteller Sjursen. Hun har med seg forskere fra Tyskland, Irland, Italia, Sør-Afrika, India, Kina og Brasil.'

Sjursen further presents the main architecture of the GLOBUS project based on an analytical framework with three conceptions of global justice, and their application to the four thematic research areas of climate change, migration, cooperation and conflict, and trade and development: 'Rettferdighet i seg selv er et omstridt begrep både i politisk teori og i praktisk politikk. Den teoretiske debatten står sentralt i prosjektet og skal veves inn i de andre delprosjektene, forklarer Sjursen. For å analysere EUs bidrag eller manglende bidrag til global rettferdighet har de i Globus utviklet et analytisk rammeverk som peker på tre forskjellige begreper om global rettferdighet. I tillegg har det vært svært viktig for oss å få med oss aktører som ser EU helt utenfra. På vår åpningskonferanse i juni i år hadde vi et svært spennende avslutningspanel, der professorer fra Kina, Brasil, Sør-Afrika og India kom med hver sine syn på hvordan EU innvirker på global rettferdighet. De kom med fire helt forskjellige vurderinger, og innspillene bærer bud om at dette blir et svært spennende prosjekt som det skal bli svært morsomt å få lov til å lede i fire år framover, sier Sjursen.'

The article also quotes the blog post of the University of Oslo Rector Ole Petter Ottersen at the time of the project's opening conference, where he discusses 'justice in the age of globalization'.

Leder EU-prosjekt om global rettferdighet til 22 millioner Khrono, 11 November 2016

Published Nov. 23, 2016 10:59 AM - Last modified Nov. 23, 2016 10:59 AM